Blästring med is

Kolsyreis är verkligen något kallt kan jag säga. Det är inte fryst vatten som vanlig is utan det här är koldioxid i fast form vilket är otroligt häftigt. Men det kan också vara otroligt farligt eftersom att det är så otroligt kallt. Men om man vet hur man handskas med det så är det inga problem. Det används till tvättning av hårda material, men också för att förvara varor. Så det har lite olika användningsområden. Men isblästring är nog ett av de vanligaste skulle jag gissa på faktiskt. 

By trey, March 19, 2014, 3:34 p.m.